UX Akcelerátor

Říjen až prosinec 2020 (12 setkání)

Unikátní čtvrtletní akcelerátor pro designery, marketéry, projektové i produktové manažery, kteří chtějí posunout svůj digitální projekt dopředu.

PŘIHLASTE SE

Early bird do 25. 9.
72 000 Kč bez DPH

Využijte UX design naplno

UX Akcelerátor umožňuje využít naplno principy, metody a nástroje UX designu pro rozvoj vašich webů a digitálních projektů. Dostanete praktický manuál s know-how a zkušeného mentora, který vám pomůže skutečně posunout váš digitální projekt .

1

POCHOPÍTE

Provedeme vás UX
designem od strategie po využívání konkrétních metod.

2

NAUČÍTE SE

Naučíme vás získávat informace, analyzovat je, designovat nová řešení a testovat nápady.

3

ZKUSÍTE SI

Získané dovednosti
prakticky využijete
při tvorbě microsites,
webů a digitálních aplikací.

4

POSUNETE SE

Součástí UX Akcelerátoru je mentoring vašich projektů, zpětná vazba na práci a skutečný posun dopředu.

Program UX Akcelerátoru

Ve 12 setkáních projdeme klíčové designerské kompetence a následně je prakticky upevníme při práci na vašich vlastních projektech. Svůj postup budete průběžně konzultovat s designery z House of Řezáč. Program se může měnit v průběhu kurzu podle potřeb projektů. Projdeme tato klíčová témata:

Designový proces

Facilitace workshopů

Mapování byznysu

Uživatelský výzkum

Analýza a syntéza dat

Google Analytics

Ideace – hledání nápadů

Prototypování

Testování nápadů

Prezentace nápadů

Co získáte

Získáte přehled o celém procesu UX designu a návaznostech jednotlivých fází.

Propojíme vaše know-how do jednoho celku, který vám pomůže systematicky zlepšovat vaše digitální projekty.

UX Akcelerátor je praktický – budeme společně tvořit a zvědomovat si znalosti i dovednosti, které obratem prakticky využijete na svých projektech.

Neomezujeme se jen na designové principy a metody, v UX Akcelerátoru narazíte i na komplexní systémy, nástroje pro předvídání budoucnosti nebo teorii omezení.

Otevře se vám jedinečný prostor pro sdílení zkušeností z praxe a reflexi vašeho projektu s dalšími účastníky UX Akcelerátoru.

Společně akcelerujeme posun vašeho digitálního projektu mílovými kroky.

Něco hmatatelného nakonec: procesní designový manuál, který obsahuje všechna témata, která v rámci Akcelerátoru projdeme.

Praktické informace

Kapacita kurzu je limitována na 12 účastníků.

Budeme se potkávat po 7 týdnů v Shine Leadership v Praze nebo vzdáleně podle aktuální situace. Začínáme 1. října 2020.

Čeká nás 7+1 společných setkání. První dvě setkání budou celodenní (8 h), následujících 5 setkání bude půldenních (4 h).

Každý účastník dostane možnost využít 12 individuálních konzultačních hodin na akceleraci projektu. Konzultační hodiny budeme domlouvat ad-hoc dle vašich časových možností.

Přibližně za půl roku po ukončení UX Akcelerátoru se sejdeme ještě jednou v rámci show&tell setkání, kde se podíváme, jak se váš projekt posunul.

Jan

UX Akcelerátorem vás provede autor knihy Web ostrý jako břitva Jan Řezáč spolu s designery & analytiky rodu House of Řezáč.

NÁŠ HOUSE

Dejte mi vědět o dalších termínech

Nehodí se aktuální termín? Nechte si poslat další vypsané