Webová analytika

Bez webové analytiky řídíte svůj marketing, web či produkt pouhým odhadem. Potřebujete jasná data.

Nasadíme pokročilé měření do webu i aplikace

Získáme kvalitní data pro designery, marketéry i produkťáky

Naučíme vás data správně interpretovat

Zvýšíme efektivitu vašeho marketingu i validace

Ukážeme vám pravdu o vašem webu

Co opravdu dělají uživatelé na vašich stránkách

Jestli je web správně navržen a plní své cíle

Kde se uživatelé ztrácí a jak tato místa opravit

Zda jsou vaši zákazníci ještě stále vašimi zákazníky

Kdy se (ne)vyplatí psát články a "produkovat obsah"

Jaké investice do marketingu dávají smysl

Jakmile znáte odpovědi, přestanete upravovat weby či aplikace stylem líbí/nelíbí a začnete mít své kampaně pevně v rukou.

Vytvoříme vám celou kulturu měření

Pojmenujeme cíle

Vyhodnotíme data a procesy na úvodním workshopu

Nastavíme měření

Pomůžeme vám vybrat a spustit nejvhodnější nástroje

Zavedeme reporting

Integrujeme vaše data a vytvoříme přehledné reporty

Předáme know-how

Uděláme školení webové analytiky přímo pro vaše lidi

Rozumíme webové i datové analytice

Měříme a analyzujeme složité ekosystémy webů se stovkami tisíc návštěv denně

Přednášíme na konferencích a vyučujeme analytiku na Masarykově univerzitě

Máme vlastní nástroje – například dotazník pro vyhodnocování spokojenosti s webem dle standardu metodiky 4Q

Naši analytici jsou zároveň programátory: znají všechny IT problémy při implementaci kódů

Pavel

9 z 10 webů má špatně či nedostatečně nastavené měření. Pokud to s vaším projektem myslíte opravdu vážně, řiďte ho na základě dat, ne intuice.

NÁŠ HOUSE

Návrh strategie a nastavení měření pro všechny weby rektorátu a fakult
Analýza chování uživatelů, nastavení měřicích a remarketingových kó­dů
Návrh a měření pro ceskenoviny.cz, fotobanku a interní systém

Díky Pavlovi máme všechny naše webové projekty nejen měřené skrz naskrz – ale také umíme mnohem lépe pracovat s výsledky měření. Ať už potřebujeme sebesložitější report či jen malou pomoc, Pavel nám vždy skvěle poradí.

Dita Bodoloczká, Project manager, Lectura