Rozvoj marketingového oddělení

Marketing? To jsou jen razítka a vizitky.
Marketing stojí peníze a nic moc nepřináší.
Poslední marketingový ředitel vydržel necelé 2 roky…

Máte to také tak? Ale nemusíte.

Udělejte z marketingu centrum inovací

Zajistěte maximální přínos marketingového oddělení pro byznys.

Posilte roli marketingu v očích celého managementu.

Vystupte z nekonečného cyklu kampaní, redesignů a rebrandingů.

Systematicky rozvíjíme marketingová oddělení

Propojujeme výsledky, aktivity a kompetence tak, aby mělo marketingové oddělení viditelný přínos pro byznys.

Pyramida: Výsledky – Aktivity – Kompetence

Pracujte nejen v marketingovém oddělení, ale i na marketingovém oddělení

Vidíme vaši práci zvenku. Navíc jsme pracovali s mnoho dalšími marketingovými odděleními.

Jsme House of Řezáč. Jsme známí špičkovými weby, nikoliv zlepšováním pracovních postupů v marketingu. Jenže jsme zjistili, že i když rozvíjíme web jak o život, tak to nestačí. Potřebujeme, aby se zlepšovalo i samotné marketingové oddělení.

Průběh spolupráce

Společně se zorientujeme ve vašem marketingovém oddělení. Projdeme vaše cíle, jejich navázání na byznys. Zmapujeme marketingové aktivity a kompetence. Na základě těchto informací společně vytvoříme strategii rozvoje vašeho oddělení a naplánujeme konkrétní akční kroky.

Bullet point

Zmapujeme situaci

Bullet point

Navrhneme strategii rozvoje

Bullet point

Naplánujeme konkrétní zlepšení

Díky tomu získáte nadhled.

Zorientujete se ve vlastních aktivitách.

Porozumíte svým kompetencím.

Navážete marketingové aktivity na byznys.

Naplánujete jasné akční kroky.

Máme desítky let kumulované zkušenosti s marketingem

Jste opravdu spokojeni s fungováním vašeho marketingového oddělení?