Webová analytika

Sledujete počet návštěv, nebo díky měření vyděláváte peníze?

Technické nastavení

Audit měření

Odhalte nedostatky v měření od 9.900 Kč bez DPH

Nastavení a správa měření

Vyřešte technicky GA4, GTM, cookies, server-side, marketingové kódy…

Datový sklad

Spravujte všechna data dohromady

Analytika mobilních aplikací

Nastavte správně měření Android či iOS mobilní aplikace

Vyhodnocení

Analýza chování lidí na webu

Porozumějte lidem na svém webu

Analýza transakcí e-shopu

Retence zákazníků, produktová analýza, up-sell, cross-sell

Analýza televizních kampaní

Zjistěte, kolik lidí nakoupilo na e-shopu díky TV reklamě

Znáte naše klienty

Nastavení GA4, správa měření a marketing. kódů, A/B testování a optimalizace výkonu webu, školení GA

Nastavení cookie lišty, testování vzhledu e-shopu pro opt-in rate, konzultace analytických úprav

Správa měření na eshopech pro střední Evropu, optimalizace webu

Správa měření na ekosystému webů, nastavení manažerských reportů v Google Data Studio

Správa měření, vyhodnocování dat pro webovou analytiku, příprava školení na míru

Návrh a nastavení měření na vícejazyčném portálu, vytvoření knowhow base, testování hypotéz

Návrh strategie a nastavení měření pro všechny weby rektorátu a fakult

Analýza chování uživatelů, nastavení měřicích a remarketingových kó­dů