Rozvoj marketingového oddělení

Marketing? To jsou jen razítka a vizitky.
Marketing stojí peníze a nic moc nepřináší.
Poslední marketingový ředitel vydržel necelé 2 roky…

Máte to také tak? Ale nemusíte.

Udělejte z marketingu centrum inovací

Zajistěte maximální přínos marketingového oddělení pro byznys.

Posilte roli marketingu v očích celého managementu.

Vystupte z nekonečného cyklu kampaní, redesignů a rebrandingů.

Systematicky rozvíjíme marketingová oddělení

Propojujeme výsledky, aktivity a kompetence tak, aby mělo marketingové oddělení viditelný přínos pro byznys.

Aktivity, výsledky, kompetence

Pracujte nejen v marketingovém oddělení, ale i na marketingovém oddělení

Vidíme vaši práci zvenku. Navíc jsme pracovali s mnoho dalšími marketingovými odděleními.

Jsme House of Řezáč. Jsme známí špičkovými weby, nikoliv zlepšováním pracovních postupů v marketingu. Jenže jsme zjistili, že i když rozvíjíme web jak o život, tak to nestačí. Potřebujeme, aby se zlepšovalo i samotné marketingové oddělení.

Průběh spolupráce

Společně se zorientujeme ve vašem marketingovém oddělení. Projdeme vaše cíle, jejich navázání na byznys. Zmapujeme marketingové aktivity a kompetence. Na základě těchto informací společně vytvoříme strategii rozvoje vašeho oddělení a naplánujeme konkrétní akční kroky.

  • Zmapujeme situaci.

  • Navrhneme strategii rozvoje.

  • Naplánujeme konkrétní zlepšení.

Díky tomu získáte nadhled.

Zorientujete se ve vlastních aktivitách.

Porozumíte svým kompetencím.

Navážete marketingové aktivity na byznys.

Naplánujete jasné akční kroky.

Máme desítky let kumulované zkušenosti s marketingem

Jste opravdu spokojeni s fungováním vašeho marketingového oddělení?