House of Řezáč, s.r.o.
Údolní 222/5, 602 00 Brno
ID: 04673212 VAT ID: CZ04673212