Workshop strategického mapování

Naučte se mapovat situaci trhu, firmy, produktů a služeb a zlepšete svoje rozhodování na prvním praktickém workshopu mapování v ČR.
Používejte nástroje, které sjednotí zainteresované strany, odhalí nové byznys příležitosti a dají vám svobodu jednat.

Rozpoznejte klíčové priority

Najděte společnou řeč napříč firmou

Získejte vhledy, které vaši konkurenti nemají

Změnil jsi mi pohled na svět.                               

Jan Mayer, CEO DataWeps

Co jsou Wardleyho mapy?

Příklad Wardleyho mapy z roku 2005

Wardleyho mapy jsou nástroj a metodika pro vizualizaci prostředí vašeho byznysu. Díky mapování začnete vnímat skutečnosti, které jste dříve neviděli a získáte tak možnost dělat lepší strategické tahy než vaše konkurence.

Naším cílem je, abyste začali mapovat s lehkostí a získali tak náskok před ostatními. Proto jsme pro vás vytvořili unikání workshop.

Jak workshop funguje?

Za den projdeme cyklus strategie jednoho z vašich produktů nebo služeb. Ukážeme vám koncept mapování, naučíme vás číst Wardleyho mapy, společně vytvoříme nejméně jednu mapu a zamyslíme se nad možnými strategickými tahy.

Cyklus strategie

Co je součástí cyklu strategie?

Smysl je důvod existence naší organizace

Prostředí popisuje, jak organizace vytváří hodnotu pro zákazníka

Klima jsou síly, které ovlivňují organizaci a zároveň jsou mimo její kontrolu

Adaptivní principy podporují přizpůsobivost a odolnost organizace

Leadership je o volbě strategických tahů

Mapování se pro náš projekt stalo Occamovou břitvou až do úrovně každodenního rozhodování.

Adam Vodička, CEO Anybody

Díky workshopu porozumíte smyslu map a budete moci začít využívat mapování pro rozhodování a budování shody v týmu. Dáme vám do rukou dostatek materiálů, aby pro vás mapování bylo skutečně užitečné.

Pro tvorbu map je potřeba vždy znalost vašeho byznysu a znalost mapování. Nemůžeme za vás vytvářet vaše mapy, ale pomůžeme vám získat nezbytné mapovací dovednosti a budeme s vámi interpretovat vaše mapy. Workshop je možné rozšířit o další dny společného mapování nebo konzultaci vašich map.

Wardleyho mapy vytvořil Simon Wardley a základy metodiky zveřejnil v nedokončené 600 stránkové online knize. Doporučujeme do ní alespoň nahlédnout.