Workshop strategického mapování

Naučte se mapovat situaci trhu, firmy, produktů a služeb a zlepšete svoje rozhodování na prvním praktickém workshopu mapování v ČR.
Používejte nástroje, které sjednotí zainteresované strany, odhalí nové byznys příležitosti a dají vám svobodu jednat.

Bullet point

Rozpoznejte klíčové priority

Bullet point

Najděte společnou řeč napříč firmou

Bullet point

Získejte vhledy, které vaši konkurenti nemají

Změnil jsi mi pohled na svět.                               

Jan Mayer, CEO DataWeps

Co jsou Wardleyho mapy?

Příklad Wardleyho mapy z roku 2005

Wardleyho mapy jsou nástroj a metodika pro vizualizaci prostředí vašeho byznysu. Díky mapování začnete vnímat skutečnosti, které jste dříve neviděli a získáte tak možnost dělat lepší strategické tahy než vaše konkurence.

Naším cílem je, abyste začali mapovat s lehkostí a získali tak náskok před ostatními. Proto jsme pro vás vytvořili unikání workshop.

Jak workshop funguje?

Za den projdeme cyklus strategie jednoho z vašich produktů nebo služeb. Ukážeme vám koncept mapování, naučíme vás číst Wardleyho mapy, společně vytvoříme nejméně jednu mapu a zamyslíme se nad možnými strategickými tahy.

Cyklus strategie

Co je součástí cyklu strategie?

Bullet point

Smysl je důvod existence naší organizace

Bullet point

Prostředí popisuje, jak organizace vytváří hodnotu pro zákazníka

Bullet point

Klima jsou síly, které ovlivňují organizaci a zároveň jsou mimo její kontrolu

Bullet point

Adaptivní principy podporují přizpůsobivost a odolnost organizace

Bullet point

Leadership je o volbě strategických tahů

Mapování se pro náš projekt stalo Occamovou břitvou až do úrovně každodenního rozhodování.

Adam Vodička, CEO Anybody

Díky workshopu porozumíte smyslu map a budete moci začít využívat mapování pro rozhodování a budování shody v týmu. Dáme vám do rukou dostatek materiálů, aby pro vás mapování bylo skutečně užitečné.

Pro tvorbu map je potřeba vždy znalost vašeho byznysu a znalost mapování. Nemůžeme za vás vytvářet vaše mapy, ale pomůžeme vám získat nezbytné mapovací dovednosti a budeme s vámi interpretovat vaše mapy. Workshop je možné rozšířit o další dny společného mapování nebo konzultaci vašich map.

Wardleyho mapy vytvořil Simon Wardley a základy metodiky zveřejnil v nedokončené 600 stránkové online knize. Doporučujeme do ní alespoň nahlédnout.

Jan

Mapování může změnit směřování vaší organizace, produktový management, komunikaci, HR, design, vývoj, finance, marketing, projektové řízení i přístup k nákupu a outsourcingu. Umožní vám se efektivně bavit o budoucnosti firmy, produktů a služeb.

Osvojte si strategické mapování

Bullet point

Vytvořte prostředí pro diskusi nad strategií

Bullet point

Najděte nové příležitosti

Bullet point

Předvídejte budoucnost a změnu

Bullet point

Vytvořte shodu nad směřováním organizace

Bullet point

Pojmenujte, co budete i nebudete dělat

Bullet point

Objevte, jak snížit náklady

Bullet point

Zlepšete nákup, tvorbu produktů a outsourcing

Honza mě provedl procesem mapování, které jsme udělali pro konferenci WebExpo. Díky tomu jsem si uvědomila, na co soustředit síly, a naopak co vlastně není vůbec důležité. Je to opravdu užitečný způsob, jak si připomenout priority.

Šárka Štrossová, CEO WebExpo

Strategické mapování je klíčový leadership nástroj pro sjednocení vize organizace a určení priorit

Chci workshop mapování