UX Akcelerátor

Unikátní čtvrtletní akcelerátor pro designery, marketéry, projektové i produktové manažery, kteří chtějí posunout svůj digitální projekt dopředu.

Využijte UX design naplno

UX Akcelerátor umožňuje využít naplno principy, metody a nástroje UX designu pro rozvoj vašich webů a digitálních projektů. Dostanete praktický manuál s know-how a zkušeného mentora, který vám pomůže skutečně posunout váš digitální projekt .

1

POCHOPÍTE

Provedeme vás UX
designem od strategie po využívání konkrétních metod.

2

NAUČÍTE SE

Naučíme vás získávat informace, analyzovat je, designovat nová řešení a testovat nápady.

3

ZKUSÍTE SI

Získané dovednosti
prakticky využijete
při tvorbě microsites,
webů a digitálních aplikací.

4

POSUNETE SE

Součástí UX Akcelerátoru je mentoring vašich projektů, zpětná vazba na práci a skutečný posun dopředu.

Program UX Akcelerátoru

Ve 12 setkáních projdeme klíčové designerské kompetence a následně je prakticky upevníme při práci na vašich vlastních projektech. Svůj postup budete průběžně konzultovat s designery z House of Řezáč. Program se může měnit v průběhu kurzu podle potřeb projektů. Projdeme tato klíčová témata:

Designový proces

Facilitace workshopů

Mapování byznysu

Uživatelský výzkum

Analýza a syntéza dat

Google Analytics

Ideace – hledání nápadů

Prototypování

Testování nápadů

Prezentace nápadů

Praktické informace

Budeme se potkávat po 12 týdnů v centru Brna

Vždy v úterý 17:30-20:00 (2,5 hodiny)

Start 3. března, konec 19. května

Součástí UX Akcelerátoru je navíc 12 hodin mentoringu každého projektu

Klíčová témata dostanete zpracována v praktickém manuálu

Dárek pro účastníky akcelerátoru – kniha Web ostrý jako břitva

Jan

UX Akcelerátorem vás provede autor knihy Web ostrý jako břitva Jan Řezáč spolu s designery & analytiky rodu House of Řezáč.

NÁŠ HOUSE