UX Akcelerátor

Unikátní čtvrtletní akcelerátor pro designery, marketéry, projektové i produktové manažery, kteří chtějí posunout svůj digitální projekt dopředu.

Využijte UX design naplno

UX Akcelerátor umožňuje využít naplno principy, metody a nástroje UX designu pro rozvoj vašich webů a digitálních projektů. Dostanete praktický manuál s know-how a zkušeného mentora, který vám pomůže skutečně posunout váš digitální projekt .

1

POCHOPÍTE

Provedeme vás UX
designem od strategie po využívání konkrétních metod.

2

NAUČÍTE SE

Naučíme vás získávat informace, analyzovat je, designovat nová řešení a testovat nápady.

3

ZKUSÍTE SI

Získané dovednosti
prakticky využijete
při tvorbě microsites,
webů a digitálních aplikací.

4

POSUNETE SE

Součástí UX Akcelerátoru je mentoring vašich projektů, zpětná vazba na práci a skutečný posun dopředu.

Program UX Akcelerátoru

Ve 12 setkáních projdeme klíčové designerské kompetence a následně je prakticky upevníme při práci na vašich vlastních projektech. Svůj postup budete průběžně konzultovat s designery z House of Řezáč. Program se může měnit v průběhu kurzu podle potřeb projektů. Projdeme tato klíčová témata:

Designový proces

Facilitace workshopů

Mapování byznysu

Uživatelský výzkum

Analýza a syntéza dat

Google Analytics

Ideace – hledání nápadů

Prototypování

Testování nápadů

Prezentace nápadů

Co získáte

Získáte přehled o celém procesu UX designu a návaznostech jednotlivých fází.

Propojíme vaše know-how do jednoho celku, který vám pomůže systematicky zlepšovat vaše digitální projekty.

UX Akcelerátor je praktický – budeme společně tvořit a zvědomovat si znalosti i dovednosti, které obratem prakticky využijete na svých projektech.

Neomezujeme se jen na designové principy a metody, v UX Akcelerátoru narazíte i na komplexní systémy, nástroje pro předvídání budoucnosti nebo teorii omezení.

Otevře se vám jedinečný prostor pro sdílení zkušeností z praxe a reflexi vašeho projektu s dalšími účastníky UX Akcelerátoru.

Společně akcelerujeme posun vašeho digitálního projektu mílovými kroky.

Něco hmatatelného nakonec: procesní designový manuál, který obsahuje všechna témata, která v rámci Akcelerátoru projdeme.

Praktické informace

Kapacita kurzu je limitována na 12 účastníků.

Budeme se potkávat po 7 týdnů v Shine Leadership v Praze nebo vzdáleně podle aktuální situace. Začínáme 1. října 2020.

Čeká nás 7+1 společných setkání. První dvě setkání budou celodenní (8 h), následujících 5 setkání bude půldenních (4 h).

Každý účastník dostane možnost využít 12 individuálních konzultačních hodin na akceleraci projektu. Konzultační hodiny budeme domlouvat ad-hoc dle vašich časových možností.

Přibližně za půl roku po ukončení UX Akcelerátoru se sejdeme ještě jednou v rámci show&tell setkání, kde se podíváme, jak se váš projekt posunul.

Jan

UX Akcelerátorem vás provede autor knihy Web ostrý jako břitva Jan Řezáč spolu s designery & analytiky rodu House of Řezáč.

NÁŠ HOUSE