Redesign ekosystému webů

Jan Řezáč

-

7.9.18

-

čtení na 5 minut

Pustit se do redesignu celého ekosystému webů chce odvahu — je to dlouhý a nákladný projekt, při kterém je potřeba součinnosti mnoha různých lidí. Klade velké nároky jak na organizaci, tak na dodavatele. V mnoha případech může ale organizaci dlouhodobě pomoci:

 1. snížíte náklady — nejen při tvorbě nových webů, ale také na administraci, která bude lépe nasedat na vaše procesy
 2. sjednotíte komunikaci — vaše značka bude mít jednotný tón i vizuální styl napříč současnými i budoucími weby
 3. zlepšíte branding — návštěvník mimo jiné konečně pochopí, že je právě na vašem webu
 4. skokově zlepšíte UX — budete nuceni vytáhnout kostlivce ze skříně a revidovat zastaralý obsah i uživatelské rozhraní
 5. zpřehlední se vám dodavatelská struktura — jeden dodavatel CMS, jeden mailingu, jeden obsahu,…

Redesign ekosystému webů je kompetenčně úplně jiný vesmír než návrh několikastránkových microsites a skutečně se při něm pozná, jak systematický přístup k práci má vaše webová agentura.

 • Místo pěkné hlavní strany řešíte designový systém, který musí pojmout mnoho situací a typů obsahu.
 • Místo jedné cílové skupiny návštěvníků jich řešíte vyšší jednotky či desítky.
 • Místo jednoho klíčového stakeholdera na straně klienta jich máte desítky či stovky.

A to je řádově náročnější situace. Při tvorbě jednoho webu o několika stránkách se spousta problémů nemusí vůbec projevit. Při redesignu stovky webů zároveň se všechny vady na kráse procesů vaší agentury znásobí stokrát.

Klíčové momenty redesignu ekosystému webů

V posledních několika letech pracujeme na třech redesignech větších ekosystémů webů — Brno (100+ webů), Masarykova univerzita (800+ webů), VUT (200+ webů). Žádný z nich není dokončený, nejdále jsme na Masarykově univerzitě, která má na novém designovém systému asi 150 webů. Vytipovali jsme pro vás tři klíčové momenty, které je u tohoto typu projektů nutné pevně podchytit.

Jasné projektové řízení

Role projektového manažera potažmo projektových manažerů je zcela klíčová. Jeho úkolem není jen koordinovat tvorbu webů nebo obsahu, ale vytvářet sdílenou realitu napříč všemi klíčovými stakeholdery v organizaci.

Když máte jeden web, tak máte jednoho vlastníka projektu, se kterým řešíte vše. Při redesignu ekosystému stovek webů máte najednou vlastníků mnohem více. Vašim prvním úkolem je tedy vytvořit sdílenou realitu mezi klíčovými osobami projektu a dlouhodobě tuto realitu udržovat. Stakeholdeři musí porozumět tomu, co jim projekt přinese, jak to bude probíhat, kdy se dostaneme k jejich webu a co budeme muset všichni udělat, abychom uspěli.

Na VUT vznikla pracovní skupina, ve které byli zástupci fakult a klíčových organizačních jednotek, která se setkávala cca 1x měsíčně a v rámci které jsme transparentně řešili postup projektu. Bez této sdílené reality bychom se nikdy neposunuli dopředu, protože každá fakulta si doposud řešila weby samostatně a některé by rozhodně nečekaly na jednotný designový systém. Díky pracovní skupině jsme také měli možnost připravit klíčové stakeholdery na to, že budou muset vydat spoustu energie při revizi obsahu celého webu.

Řízená diskuse byla základem designového systému pro VUT

Design zaměřený na uživatele

Ve chvíli, kdy se vám podaří sjednotit realitu stakeholderů, tak je potřeba pochopit lidi, pro které weby vytváříte. Pokud se má organizace skutečně posunout dopředu, tak potřebuje takový designový systém, který nasedá na potřeby návštěvníků webů. Změnit jen vizuální stránku webů je promarněná příležitost, protože kvůli grafice na weby nikdo nechodí.

Reklamní vložka — na efektivní uživatelský výzkum máme jednou za čas školení. 😊

Porozumění návštěvníkům webu má stinnou stránku — donutí vás přehodnotit prakticky veškerý obsah webů, revidovat marketing, branding a někdy i vizuální styl. Redesign ekosystému webů není o pěkné grafice, ale o hlubokém zásahu do komunikace organizace navenek.

Design systém MUNI je hlavně o zlepšení komunikace k uchazečům

Pečlivý výběr dodavatelů

Pokud má redesign ekosystému webů zafungovat, tak potřebujete spolehlivé dodavatele na projektové řízení, UX, obsah, grafický návrh, kódování i programování. Kvalita dodavatelů nelze nahradit kvantitou, takže je nedává smysl vybírat na základě nejnižší ceny. V době psaní článku nevím v České republice o jediném full-service dodavateli, který by byl schopen zvládnout na špičkové úrovni všechny typy prací zároveň. Jaké zkušenosti by měly mít různé typy dodavatelů?

 • Projektové řízení — koordinace více dodavatelů na více projektech současně
 • UX — rozsáhlý uživatelský výzkum a návrh designových systémů
 • Grafika — systematický návrh typografických systémů
 • Obsah — schopnost strategicky řídit tvorbu více typů obsahu zároveň
 • Kódování — zkušenosti s frameworky a optimalizací rychlosti frontendu
 • Programování — spolehlivost, bezpečnost, rychlost, přenositelnost, rychlost nasazování nových webů (a milion dalších věcí)

Magistrátu města Brna jsme doporučili rozdělit výběr dodavatelů do tří skupin (grafika, frontend+backend, obsah) a uspořádat tři různá poptávková/výběrová řízení. Až je dokončíme, tak budeme dodavatele koordinovat a zajistíme, že pracují v souladu s jednotnou vizí budoucího ekosystému webů.

The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.

— Chinese Proverb

Redesign ekosystémů webů trvá roky. Největší brzdou je z naší zkušenosti kapacita programátorských týmů a tvorba nového obsahu od sběru podkladů pro vytvoření nového obsahu po jeho schvalování. Pokud si kladete otázku, kdy má smysl začít s přípravou redesignu vašeho ekosystému webů… tak je to dnes, protože jen samotné schválení projektu může trvat následující rok.

Závěrem několik doporučení

 • Neredesignujte všechno najednou. Tohle je trochu kontraintuitivní — chceme přece tvořit ekosystém, takže musíme vše vymyslet hned! Výsledkem bude, že nikdy nic nespustíte. Určete raději priority a redesignujte jeden web za druhým s tím, že postupně budujete designový systém, rozšiřujete schopnosti CMS a doplňujete knowhow o uživatelích. Výsledky budou vidět mnohem dříve než při metodě velkého třesku.
 • Mějte jednu osobu v organizaci odpovědnou za celý projekt redesignu ekosystému webů a bude ho interně řídit. Je to práce na celý úvazek, v některých chvílích možná na více úvazků.
 • Účastněte se aktivně uživatelského výzkumu — porozumění návštěvníkům webů vám může dlouhodobě pomoci řádově více než sjednocení vizuálního stylu.
 • Vytáhněte téma redesignu na nejbližší poradě. Nejlepší čas začít je dnes.

V House of Řezáč redesignujeme a optimalizujeme weby, ale soustředíme se u toho na všechny vrstvy marketingu. Výsledkem spolupráce je celkový posun vaší marketingové komunikace dopředu.