UX Akcelerátor

březen – červen 2021 (online)

Získejte klíčové kompetence pro strategický posun digitálního projektu. Tříměsíční program pro manažery.

Early bird cena do 1. března 2021!

Jste odpovědní za web nebo e-shop?

Polovina úspěchu projektu stojí na dodavatelích, druhá polovina na managementu. Předáme vám znalosti a dovednosti, které posunou vaše řízení digitálních projektů na novou úroveň a klíčové projektové knowhow díky tomu zůstane u vás.

Pochopíte vlastní byznys i zákazníky

Najdete skutečné pákové body svého projektu

Přijdete s novými nápady na smysluplná řešení

Naučíte se navrhovat a realizovat experimenty

Zlepšíte svoje facilitační a prezentační dovednosti

Ochutnejte UX Akcelerátor ve 3 emailech.

Je jedno, jestli vytváříte nový web nebo chcete zlepšit e-shop, který už běží roky. UX Akcelerátor vám změní způsob uvažování nad projektem, prioritami a pomůže vám dosáhnout skutečných výsledků.

Systematicky vám doplníme znalosti, které byste jinak jen náhodně hledali po internetu

Získáte argumenty a prověřené postupy pro své klienty a nadřízené

Pochopíte návaznosti a přesahy jednotlivých témat

Ušetříte, protože začnete systematičtěji outsourcovat práci

Získáte vyšší kontrolu nad kvalitou práce svých dodavatelů

Oceňuju, že jsme si jednotlivé metody osahali a následně je použili rovnou na vlastních projektech. Osobně jsem nabral novou inspiraci pro interní UX procesy i pro interní procesy jako takové – začali jsme si například dělat interní manuál.

Ondřej Janus, PORTA design

Program

Týden 1

Designový proces a životní cyklus projektu

29. září, 17:00

Teorie: Životní cyklus digitálního projektu, designový proces, výstupy a výsledky, řízení rozvoje digitálního projektu, role a odpovědnosti.

Workshop: Zformulujeme váš záměr pro UX Akcelerátor, cíle projektu a zdokumentujeme výchozí stav projektu.

Týden 2

Strategie, rozhodování, mapování byznysu

6. října 2020

Teorie: Strategie, budování povědomí o situaci, rozhodování pro dospělé, situace webů a e-shopů, outsourcing.

Workshop: Zmapujeme váš byznys a pobavíme se o možné strategii.

Facilitace, porozumění byznysu

8. října 2020

Teorie: Příprava & facilitace workshopů, porozumění byznysu, cesta zákazníka, nastavení projektu, mapování stakeholderů.

Workshop: Společně projdeme workshop porozumění byznysu a vysvětlíme si, co děláme a proč.

Týden 3

Uživatelský výzkum

12. října 2020

Teorie: Plánování a metody uživatelského výzkumu, kognitivní zkreslení (biasy).

Workshop: Naplánujeme uživatelský výzkum pro váš projekt a identifikujeme vhodné respondenty.

Týden 4

Rozhovory

14. října 2020

Teorie: Rozhovory jako výzkumná metoda.

Workshop: Vytvoříme scénář a provedeme nácvik vedení rozhovoru. Podíváme se na příklady dobrých a špatných zápisů z rozhovorů. Naplánujeme rozhovory a jejich zpracování.

Týden 5

Google Analytics

20. října 2020

Teorie: Analýza návštěvnosti a využívání dat z Google Analytics.

Workshop: Projdeme si Google Analytics z pohledu manažera digitálního projektu.

Týden 6+7

Pauza na provedení rozhovorů

Týden 8

Analýza a syntéza dat

11. listopadu 2020

Teorie: Analýza a syntéza dat, prezentace výstupů uživatelského výzkumu.

Workshop: Prakticky projdeme sense-making workshop a identifikujeme nejzajímavější příležitosti vašeho projektu.

Týden 9

Ideace

17. listopadu 2020

Teorie: Ideace.

Workshop: Zapojíme kreativitu skrze metody ideace a prioritizace. Projdeme nástroje pro řízení rozvoje digitálního projektu.

Návrh a skicování

19. listopadu 2020

Teorie: Návrh a skicování.

Workshop: Zformulujeme společně budoucí scénář a naskicujeme několik iterací nového průchodu uživatele webem.

Týden 10

Marketing

24. listopadu 2020

Teorie: Marketingová komunikace, důvěryhodnost, přesvědčivost.

Workshop: Vylepšíme váš návrh skrze metody práce s obsahem a emocemi.

Týden 11

Uživatelské testování

1. prosince 2020

Teorie: Uživatelské testování.

Workshop: Vytvoříme scénář a otestujeme váš návrh nebo celý projekt s lidmi.

Týden 12

Návrh experimentů, prezentace

8. prosince 2020

Teorie: Návrh experimentů, prezentace a zpětná vazba.

Workshop: Navrhneme společně experimenty pro váš projekt, vzájemně si je odprezentujeme a dáme si zpětnou vazbu.

Týden 13

Reflexe, certifikáty, párty

15. prosince 2020

Potkáme se podle společné domluvy online, v Brně nebo v Praze. Vše důkladně zreflektujeme, oslavíme a předáme certifikát o účasti.

Co je součástí UX Akcelerátoru?

12 online workshopů po 2,5 hodinách – celkem 30 hodin, kde budeme společně pracovat na vašich projektech.

Záznamy teoretických přednášek – v tomto běhu UX Akcelerátoru máme v plánu natočit videa pro nejdůležitější témata, abyste měli teoretický základ vždy po ruce.

Manuál metod – klíčové metody shrneme v manuálu, abyste je mohli kdykoliv znovu použít.

12 hodin konzultací svého projektu, které můžete vyčerpat kdykoliv do konce roku 2020.

Certifikát o absolvování programu a potvrzení dovedností na LinkedIN.

Posun vašeho projektu dopředu.

Jak to funguje?

UX Akcelerátor probíhá od konce září do poloviny prosince. První setkání proběhne od 17:00, u dalších týdnů čas společně odladíme. Vše bude online a v češtině. Ano, UX Akcelerátor bude online. Na jaře nás k tomu přiměla pandemie a přes veškeré obavy se to ukázalo jako skvělé řešení pro všechny účastníky. Ušetříte čas na cestách, výstupy vaší práce budou rovnou digitalizované a nebudete muset do svého kapénkového kruhu důvěry pouštět další desítku lidí. :-)

Přišlo mi praktické, že celý program probíhal online. Velmi jsem ocenil účast dalších designérů a odborníků, kteří celý program doplnili. Co taky oceňuji je fakt, že jsem cítil tlak do každého dalšího setkání se svým projektem hnout.

Martin Zahuta, freelance designer

Pro koho je UX Akcelerátor?

Na jaře jsme měli pět účastníků. Projektového manažera v agentuře, šéfdesignéra agentury, UX designera na volné noze, majitele e-shopu a majitelku rozsáhlého webu s e-shopem. Všichni byli spokojeni. Každého UX Akcelerátor posunul v něčem jiném. Různorodá skupina znamená mnoho pohledů, které vám mohou pomoci posunout váš projekt dopředu.

Tento běh je zacílený na rozvoj manažerů, kteří mají na starosti digitální projekty. Ať už marketingové manažery, IT manažery, projekťáky, produkťáky, renesanční podnikatele nebo profesionály, kteří si chtějí rozšířit obzory. Je jedno zda jste na volné noze, v korporátu i v agentuře. Podmínkou je mít vlastní digitální projekt – web, e-shop, aplikace, portál,... který můžete sdílet v rámci programu s ostatními.

Akcelerátor bych doporučila všem, kdo mají svůj byznys, aby si ujasnili myšlenky a uvědomili úskalí projektu, než začnou plýtvat časem a penězi. Pomohl mi vyladit můj proces vytváření aplikace pro lektory. Začala jsem úplně jinak přistupovat k problémům uživatelů, poladila jsem svoji analytiku, poprvé jsem skicovala místo toho, abych zběsile kódovala. Je fajn, že témata jsou praktická a dají se obratem aplikovat na vlastní projekt.

Zuzana Řezáčová Lukášková, centrum-mandala.cz

Cena UX Akcelerátoru

Early bird cena je 72 000 Kč. Pokud se na UX Akcelerátor přihlásíte až po 1. březnu, zaplatíte jeho standardní cenu 88 000 Kč.

Pokud byste stejnou práci, kterou na svém projektu odvedete v rámci UX Akcelerátoru outsourcovali na agenturu s průměrnou hodinovkou 1 500 Kč/h a časovou dotací 200 h, tak se snadno dostanete k částce 300 000 Kč... potažmo mnohem více. UX Akcelerátor navíc znamená investici do vašich vlastních kompetencí, která se vám vrátí na vašich projektech.

Často kladené dotazy

Nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti s UX designem. Nepotřebujete umět kreslit. Předáme vám teorii i praxi, kterou budete moci obratem používat na svých projektech. Budete lépe chápat kontext digitálních projektů a budete v tom mít systém.

Konkrétní čas budeme ladit spolu s ostatními účastníky. Jarní běh jsme takto posunuli o hodinu dříve. Je možné dělat i větší úpravy, pokud se na nich shodne skupina.

Vidíme, že už máte něco za sebou. Potřebujeme se co nejdříve dostat k uživatelskému výzkumu a rozhovorům, abyste je mohli udělat pro svůj projekt. Budete na to mít tři týdny. Stačí udělat 3-4 rozhovory a připravit je na sense-making tak, jak se domluvíme. Když to nestihnete, tak se nic zásadního neděje – prostě workshop uděláte na datech někoho jiného a ten svůj zvládnete v rámci individuálních konzultací.

Budeme se setkávat 1-2x týdně na 2,5 hodiny online workshopu. K tomu přidejte nějaký čas na samostudium doporučených materiálů a vlastní práci na projektu.

UX Akcelerátor jsme naplánovali tak, abyste mohli vše zkoušet na vlastním projektu a konzultovat to s námi. Když nebudete mít vlastní projekt, tak vás můžeme seznámit s nějakou neziskovkou, která vaši práci využije, abyste pracovali na něčem konkrétním. Ale lepší je mít svůj projekt.

Menší důvod je koronavirus. Jsme uprostřed pandemie a netoužíme riskovat více než je nutné. Větší důvod je, že online workshopy jsou skvělé – šetří čas, všechno je hned elektronicky a přitom se nemusíte bát, že byste přišli o osobní přístup nebo práci ve skupinách. Potkávat se budeme přes Zoom a pracovat budeme s online nástroji, jako je Miro, Mural, G Suite. Všichni účastníci jarního běhu byli s přesunem do onlinu spokojení.

Problém je se slovem seniorní – pro různé lidi znamená dost různé věci. Pokud děláte na projektech rutinně uživatelský výzkum, facilitujete workshopy, provádíte experimenty, ideujete a skicujete a máte na tohle všechno mentora či zpětnou vazbu v týmu, tak vás posuneme jen z pohledu strategie a frameworků pro rozhodování. To je za nás za ty prachy asi málo. Tedy pokud nemáte v plánu vzít naše materiály a onboardovat skrze ně lidi do týmu. Pak se to zase v zásadě docela dost vyplatí.

UX Akcelerátor není tradiční online kurz, kde vám povíme spoustu teorie, ukážeme si metody a nástroje a pak vás necháme, ať je založíte do šuplíku a nikdy už je nepoužijete, protože k tomu nebudete mít kompetence.

UX Akcelerátor propojuje teorii, práci ve skupině a mentoring, který vám vše potřebné pomůže aplikovat na váš projekt. Chceme, abyste na konci skončili s novým přístupem k projektu, novými nápady na rozvoj a zapracovanými úpravami vašeho webu, aplikace nebo e-shopu. Je to o společném progresu vás i vašeho projektu.

Domluvte si hovor s Janem a vyzpovídejte ho o UX Akcelerátoru. Napište na skoleni@houseofrezac.com.